Komunikatë

Komunikatë  

Pse sot me datë 10 shkurt në oren 4 të mëngjesit Lenini dhe Stalini u zgjuan të kuq?

  1. Sepse e vjetra nuk shembet
  2. Sepse e shkuara nuk humbet
  3. Sepse kjo e kuqe është e re

2 thoughts on “Komunikatë

  1. Pingback: Ag – Lenini dhe Stalini të kuq / Red Lenin and Stalin | Albanian Pyramids

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s