Nika Volkova – Braktisur në mënyrë të barabartë / Equally Abandoned

Piramida (ndërtimi) absorbon kufijtë e dukshëm të krijuara nga një sistem ekonomik i tronditur në lidhje me njerëzit. Kryesisht duke përdorur mjetet e komunikimit masiv për të mbushur mendjen kolektive, një organizëm i paemër nga jashtë, pa nënshtresë fizike o trupore, ajo riprodhon modelet e saj shkatërrues. Këto sugjerime përqafohen në mënyrë që të mbijetojnë, një kronikë e heshtjes, rebelimi i derdhur në çmenduri.

Pyramid (construction) absorbs the visible boundaries created by a shattered economical system in relation to people. Mainly using mass media to fill up the collective mind, a nameless organism on the outside, devoid of physical, bodily substratum it reproduces its destructive patterns. These suggestions are embraced in order to survive, a chronicle of silence, rebellion spilled into madness. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s