Ronald Schelfhout – Tel bakri / Metal Wire

Refuzo atë që është e dobët si helmi. Njeriu udhëton nga e vërteta në të vërtetën duke fluturuar si një shqiponje lart e më lart duke u rritur në fuqi për të arritur diellin e lavdishëm.

Reject what is weak like poison. Man travels from truth to truth soaring eaglelike higher and higher progressing in strength reaching the glorious sun. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s