Diomen Bariçi – Pushim / Pause

Për shumë vjet ora në Shkodër nuk punonte, unë e shikoja çdo ditë dhe gjithmonë ishte e njejta orë. Një ditë vendosa të ngjitem atje lart dhe të ndryshoj atë. Ndoshta sepse ky gjest simbolik do të ndryshojë kohën përreth njerëzve.

For many years the clocktower in Shkodër didn’t work. I saw it every day and it always showed the same time. One day, I decided to go up and to change it. Maybe because this symbolic gesture will change the time around people. 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s